Oversikt | Rorbua Edvin | Rorbua Åsta
Havhesten | Matretter | Åpningstider
          70°Nord 30°Øst | Ekkerøya | Fuglefloget | Gamle dager
                                 Fuglekikking | Fotvandring | Fiske | Kiting | Historie - krigen
                                                                  Bil | Fly | Hurtigruten | Bil på båt/tog
                                                                         Månedens bilde | Nasjonalpark Varanger
Ekkerøy
www.ekkeroy.no
Ekkerøy - en perle ved Varangerfjorden

Fiskeværet Ekkerøy

Ekkerøy er et gammelt fiskevær på nordsiden av Varangerfjorden i Øst-Finnmark. Stedet ligger 15 km øst for Vadsø, en liten avstikker fra riksveien som går videre til Vardø. Bygda er et populært utfartssted, blant annet på grunn av de fine sandstrendene hvor en kan sole seg, leke eller hvor den hardføre kan ta seg et "isbad". Men også på grunn av det store fuglefjellet som ligger lett tilgjengelig for besøkende.

Blant fugleinteresserte er Varangerfjorden og Ekkerøy viden kjent for sitt rike fugleliv. Og fjorden har fra lang tid tilbake vært betraktet som en av de mest fiskerike fjorder i Norge. Kongekrabben har sin norske hjemstavn her, etter å ha vandret fra Murmansk.

Restauranten Havhesten i det gamle fiskebruket

I tidligere tider leverte fiskerne sin fangst til de to væreierne på stedet, nærmere bestemt på Kjeldsen-bruket eller på Amundsen-bruket. Her ble fisken tatt imot, bearbeidet og så kjørt ut til fiskehjellene for tørking. Man kan ennå se noen fiskehjeller som står igjen fra den tiden. Nå er Kjeldsenbruket med kai, egnebuer, trandamperi og butikk gjort om til museum. Og i Amundsenbruket er det nå rorbuer for overnattingsgjester og ute på kaia ligger sommerrestauranten Havhesten.

www.ekkeroy.no Copyright © Ekkerøy AS 2002-2021
All rights reserved - Webmaster