Oversikt | Huset Skjeldrum | Rorbua Åsta | Rorbua Edvin
Havhesten | Matretter | Åpningstider
          70°Nord 30°Øst | Ekkerøya | Fuglefloget | Gamle dager
                                 Fuglekikking | Fotvandring | Fiske | Kiting | Historie - krigen
                                                                  Bil | Fly | Hurtigruten | Bil på båt/tog
                                                                         Månedens bilde | Nasjonalpark Varanger
Komme hit
www.ekkeroy.no
Båreise Stocholm - Finland Jernbanenettet i Finland

Komme hit - med bilen på båt og tog

Når man kommer fra sør, blir avstandene store. Ønsker dere avveksling fra kjøringen, så kan man kjøre bil til Stockholm og så ta en av de store bil- og passasjerfergene til Finland; til Helsinki eller til Turku (Åbo).

Sjekk nærmere på Tallink-Silja Line og Viking Line.

Kjør bilen på toget i Helsinki eller Turku og ha en behagelig togreise til Rovaniemi i Nord-Finland. Herifra er det bare 600 km til Vadsø. Se nærmere info fra den finske jernbanen.

www.ekkeroy.no Copyright © Ekkerøy AS 2002-2020.
All rights reserved. | Webmaster