Oversikt | Huset Skjeldrum | Rorbua Åsta | Rorbua Edvin
Havhesten | Matretter | Åpningstider
          70°Nord 30°Øst | Ekkerøya | Fuglefloget | Gamle dager
                                 Fuglekikking | Fotvandring | Fiske | Kiting | Historie - krigen
                                                                  Bil | Fly | Hurtigruten | Bil på båt/tog
                                                                         Månedens bilde | Nasjonalpark Varanger
Komme hit
www.ekkeroy.no
Hovedveier i Finnmark

Komme hit med bil

Ekkerøy ligger i Øst-Finnmark, Nord-Norge - 15 km øst for Vadsø by. Noen vil kanskje synes at vi ligger litt utenfor allfarvei og utenfor den vanlige turistruta til f.eks. Nordkapp. Øst-Finnmark har imidlertid andre kvaliteter og en natur som er unik, særpreget og som du helt sikker vil bli fasinert av. Så gjør et forsøk og kom hitover.

Er du i Vest-Finnmark og skal hit, har du to veivalg; enten å kjøre kystveien eller den indre vei over Finnmarksvidda og langsetter Tanadalen.

Fra vest på kystveien Kommer man fra Alta, Hammerfest eller Nordkapp kjører man til Lakselv hvor man velger riksvei 98 mot Børselv. Veien går gjennom vakker natur med stor variasjon.

Man kjører over fine fjellvidder med Børselvfjellet og Ifjordfjellet og kommer innom de innerste deler av Laksefjorden og Tanafjorden. Etter hvert kommer man inn i den vide og vakre Tanadalen.

På kystveien er veistandarden ikke så god som Europaveien, men har likevel et dekke av brukbar asfalt. Fra Tana Bru går veien på E-6/E-75 til Varangerbotn, hvor man tar E-75 videre til Vadsø. Kjører man 15 km til - retning Vardø - er man kommet til Ekkerøy. En variert reise gjennom et vakkert naturlandskap.

Fra vest over Finnmarksvidda På denne ruten får man sette det vide landskapet på Finnmarksvidda og den langstrakte Tanadalen. Man har en mulighet til å oppleve samisk kultur og levesett.

I Kautokeino, Karasjok og på Tana Bru er det anerkjente sølvsmeder som lager og selger smykker som er inspirert av tradisjonelle samiske smykker. På disse stedene og i Varangerbotn selges det også samiske husflidsprodukter eller doudji , som holder høy kvalitet.

Veien går på strekningene:
Alta - Kautokeino * Stamvei 93
Kautokeino - Karasjok * Riksvei 92 (Kjør 31 km tilbake på Stamvei 93 (nordover) for å komme inn på Riksvei 92).
Karasjok - Varangerbotn * Europavei E-6
Varangerbotn - Vadsø - Ekkerøy * Europavei E-75

Langtur fra sør

Ønsker man å kjøre med bil fra Sør-Norge, så kan man vurdere f.eks. å kjøre en den ene veien gjennom Norge og den andre veien gjennom Sverige og Nord-Finland. Sverige har gode veier langs kysten av Bottenviken (E-4). Det er en rask rute, men det må riktignok advares mot at utsikten fra bilvinduet mest består av trær.

Det er normalt mest hensiktsmessig å ta seg inn i Finland ved Tornio, fra Haparanda på svensk side. Når en kommer nordover i Finland kan man avhengig av den videre reiserute velge mellom følgende grenseoverganger, listet opp østfra og vestover:

Finland Norge Merknad
Vei nr.
Grensestasjon
Grensestasjon
Vei nr.
971
Näätämö
Neiden
893
Her kommer man inn i Finnmark til Neiden i Sør-Varanger. Veien på finsk side er litt svingete.
970
Nuorgam
Polmak
895
Man kjører 45 km på en litt smal vei, på finsk side av grensen fra Utsjoki til Nuorgam.
E-75
Utsjoki
Roavvegiedde
E-6
Den beste overgangen mellom Finland og Norge med hensyn på gjennomgående veistandard. Man kommer inn i Finnmark midt i Tanadalen.
92
Kargasniemi
til Karasjok
92
Det er 18 km fra grensen og til Karasjok. Veiene er av akseptabel standard.
E-8 -93
Enontekiö
til Kautokeino
93
Det er 44 km fra grensen og til Kautokeino. Veien har god standard.
E-8
Kilpisjärvi
til Skibotn
E-8
En hoved grenseovergang mellom Finland og Norge. 40 km til Skibotn i Troms fylke.
www.ekkeroy.no Copyright © Ekkerøy AS 2002-2020.
All rights reserved. | Webmaster