Oversikt | Huset Skjeldrum | Rorbua Edvin | Åsta
Havhesten | Matretter | Åpningstider
          70°Nord 30°Øst | Ekkerøya | Fuglefloget | Gamle dager
                                 Fuglekikking | Fotvandring | Fiske | Kiting | Historie - krigen
                                                                  Bil | Fly | Hurtigruten | Bil på båt/tog
                                                                         Månedens bilde | Nasjonalpark Varanger
Restaurant
www.ekkeroy.no
Stue vest

Havhesten måtte desverre stenge restauranten torsdag 12. august 2021.
Den vil også være stengt de 3 resterende dagene av sesongen.
Vi beklager å opplyse om at alle bordbestillingene dermed er kansellert.
Det var Mattilsynet som påla stengingen.

www.ekkeroy.no Copyright © Ekkerøy AS 2002-2021
All rights reserved. | Webmaster