Oversikt | Huset Skjeldrum | Rorbua Edvin | Åsta
Havhesten | Matretter | Åpningstider
          70°Nord 30°Øst | Ekkerøya | Fuglefloget | Gamle dager
                                 Fuglekikking | Fotvandring | Fiske | Kiting | Historie - krigen
                                                                  Bil | Fly | Hurtigruten | Bil på båt/tog
                                                                         Månedens bilde | Nasjonalpark Varanger
Ekkerøya
www.ekkeroy.no
Gamle steingjerder

Om Ekkerøya

Ekkerøy er et av de eldste fiskeværene i Finnmark. Mens det tidligere var en utpreget gammel samisk bosetting langs Varangerfjorden, var Ekkerøy blant de nye "norske" bygdene. Her drev man typisk kombinasjonsdrift med fiske og jordbruk. Fjorden var svært fiskerik og ble senere attraktiv for finsk bosetting, drevet fram av vanskelige tider i Finland. Du kan finne typisk finske eller kvenske bygder i nabobygdene til Ekkerøy. I dag er det ca. 40 bofaste innbyggere på Ekkerøy.

Som navnet sier var det opprinnelig en øy - men etter hvert kunne man på lavvann gå tørrskodd over til fastlandet. Naturen selv laget etter hvert en bred landtunge med fine sandstrender på hver side. På Ekkerøy ligger det et ganske stort fuglefjell - Flåget - vendt mot sør og Varangerfjorden, med ca. 20.000 krykkjepar.

Fuglefjellet ligger lett tilgjengelig, det er bare å kjøre ned i bygda så viser skiltingen hvor fjellet ligger. Fordi det hekker mange forskjellige og til dels sjeldne fugler er det opprettet et naturreservat på Ekkerøy - det er fine muligheter til å studere fuglene på stranda, i sjøen eller lenger inn på land.

Ekkerøy under 2. Verdenskrig Under andre verdenskrig bygde tyskerene forsvarsanlegg på Ekkerøy for å sikre inngangen til Varangerfjorden. Russiske bombefly angrep stillingene under krigen. Man kan fortsatt i dag se rester av bunkersanlegg oppe på øya.

Mens omtrent hele Finnmark ble brent ned under den tyske hærs tilbaketrekking, var Ekkerøy en av de få bygder som ble spart for dette. Derfor har bygda fortsatt mange førkrigs hus som har spesiell vernestatus. Les nærmere om årsaken til at bygda ble spart under brenningen her.

Museum På Nesset i Ekkerøy har Vadsø museum restaurert Kjeldsenbruket, bestående av kai, trandamperi, fiskebruk og landhandel og bolig-rom fra den tiden det var et livlig fiskevær her. Fiskehjellene hvor man hengte torsken til tørking, kan man fortsatt se bak bebyggelsen.

Muséet har åpent sommerstid. Kikk nærmere på informasjon om Kjeldsenbruket og muséet her.

www.ekkeroy.no Copyright © Ekkerøy AS 2002-2020.
All rights reserved. | Webmaster