Oversikt | Huset Skjeldrum | Rorbua Edvin | Åsta
Havhesten | Matretter | Åpningstider
          70°Nord 30°Øst | Ekkerøya | Fuglefloget | Gamle dager
                                 Fuglekikking | Fotvandring | Fiske | Kiting | Historie - krigen
                                                                  Bil | Fly | Hurtigruten | Bil på båt/tog
                                                                         Månedens bilde | Nasjonalpark Varanger
Ekkerøya
www.ekkeroy.no
Beliggenheten er 70° Nord og 30° Øst

Langt mot nord - langt mot øst

Ekkerøy ligger omtrent akkurat på 70° nordlig breddegrad og 30° østlig lengdegrad. Det er langt nok nord til at vi har midnattsol i hele 68 dager. Første dag med midnattsol er 18. mai og den siste dagen er 24. juli. Sola går da ikke under horisonten og det kan ofte være en fin stemning med vindstille og blank sjø.

Folk som ikke er vant til det, kan kan bli litt forvirret av at sola skinner hele døgnet. Vi har hatt gjestende turister som har stått opp klokka 03.30 om natta og trodd at de var for seint ute til bussen som går til byen om morgenen. Etter å ha summet seg litt, var det bare å gå tilbake og sove noen timer til.

Og Ekkerøy ligger på 30° østlig lengdegrad, det er faktisk 1° lenger øst enn Istanbul, som ligger på 29 ° lengdegrad. Dette betyr at sola er på sitt høyeste på himmelen ca. kl 11.00 istedet for klokka 12, som er tidsonen som gjelder for hele Norge.

Mørketid Vi har midnattsol om sommeren, men vinterstid så "straffes" vi til gjengjeld med mørketid. Den 24. november forsvinner sola under horisonten og den kommer ikke tilbake før 18. januar i påfølgende år. Det er 54 dager uten sol og hvor vi midt på dagen bare et blålig skjær og litt rosa lys i den sørlige horisonten.

Noen har søvnproblemer i mørketida; man er trøtt, men har vansker med å få sove. Det spesielle lyset og stemningen i mørketida er det mange som gleder seg over.

Kom på besøk i mørketida og bli fascinert av lyset og stemningen da.

Nordlyset Et annet lysfenomen som man kan være heldig å se vinterstid, er nordlyset. På 70° nord ligger vi innenenfor et belte som ligger noe sør for nordpolen, og som går i en ring rundt den nordlige klode, med nordpolen som senter.

Nordlyset aktiviseres blant annet av spesielle solaktiviteter, det opptrer plutselig og kan vise seg ganske kortvarig, slik at man må være litt observant og heldig for å oppleve det.

www.ekkeroy.no Copyright © Ekkerøy AS 2002-2020.
All rights reserved. | Webmaster