Oversikt | Huset Skjeldrum | Rorbua Edvin | Rorbua Åsta
Havhesten | Matretter | Åpningstider
          70°Nord 30°Øst | Ekkerøya | Fuglefloget | Gamle dager
                                 Fuglekikking | Fotvandring | Fiske | Kiting | Historie - krigen
                                                                  Bil | Fly | Hurtigruten | Bil på båt/tog
                                                                         Månedens bilde | Nasjonalpark Varanger
Aktuelt
www.ekkeroy.no
Januar - slutt på mørketida

Bilder gjennom et år

Det er stor variasjon i været og dyrelivet i løpet av et år og det er også fine muligheter til å høste litt av naturen.
www.ekkeroy.no Copyright © Ekkerøy AS 2002-2020
All rights reserved - Webmaster