Oversikt | Huset Skjeldrum | Rorbua Edvin | Åsta
Havhesten | Matretter | Åpningstider
          70°Nord 30°Øst | Ekkerøya | Fuglefloget | Gamle dager
                                 Fuglekikking | Fotvandring | Fiske | Kiting | Historie - krigen
                                                                  Bil | Fly | Hurtigruten | Bil på båt/tog
                                                                         Månedens bilde | Nasjonalpark Varanger
Aktiviteter
www.ekkeroy.no
Stue vest

Fotvandring

Landskapet er åpent og vidt, horisonten er lav. Man kan vandre langs fjæra, langs fine sandstrander eller berg. Opp fra fjæra er det lett terreng å gå turer i, enten det er gamle ferdselstier eller dine egne veivalg i lyngen. Her kan du få roen tilbake. Om våren og sommeren er det et rikt fugleliv på hele halvøya.

Er du i området bør du absolutt ta turen videre østover til Vardø med Vardøhus festning og til Hamningberg, et gammelt fraflyttet fiskevær. Her står den gamle bebyggelsen fortsatt igjen.

Naturen på den siste strekningen før du kommer til Hamningberg er helt spesiell, det er et vilt forrevent landskap av spisse oppadstikkende skifersteiner - nærmest et månelandskap. 

www.ekkeroy.no Copyright © Ekkerøy AS 2002-2020.
All rights reserved. | Webmaster