Oversikt | Huset Skjeldrum | Rorbua Edvin | Åsta
Havhesten | Matretter | Åpningstider
          70°Nord 30°Øst | Ekkerøya | Fuglefloget | Gamle dager
                                 Fuglekikking | Fotvandring | Fiske | Kiting | Historie - krigen
                                                                  Bil | Fly | Hurtigruten | Bil på båt/tog
                                                                         Månedens bilde | Nasjonalpark Varanger
Aktiviteter
www.ekkeroy.no
Stue vest Stue vest

Kiting

Ekkerøy og Nordsiden av Varangerfjorden er ypperlig for de som driver med kiting. Det lave og relativt flate terrenget gjør at man ofte har stabile vinder uansett fra hvilken himmelretning de kommer fra.

Kiting på sjøen
Ekkerøy har to fine sandstrender, en som vender mot sør og en som vender mot nord. Det betyr større fleksibilitet med hensyn til hvor vinden kommer fra. Det er like fint å kite langs begge strendene. Temperaturen i vannet er ikke spesielt høy, men med en god drakt kan man få en fin opplevelse.

Kiting på sne
Om vinteren er det ofte ypperlige forhold for kiting på sneen. Store områder er uten trær, busker eller store steiner, noe som gjør at man kan konsentrere seg fullt ut om kitingen. Sesongen starter allerede i januar, når det begynner å bli litt lyst og kan vare til langt ut i mai måned. Det er kort avstand fra bilveier og til høvelig kite-terreng. De fem siste årene har det vært arrangert verdens distanselengste kitekonkurranse på Varangehalvøya. I 2014 blir konkuransen avviklet i perioden 7.-12. april, se nærmere informasjon på Varanger Arctic Kite Enduro (VAKE)

www.ekkeroy.no Copyright © Ekkerøy AS 2002-2020.
All rights reserved. | Webmaster