Oversikt | Huset Skjeldrum | Rorbua Edvin | Åsta
Havhesten | Matretter | Åpningstider
          70°Nord 30°Øst | Ekkerøya | Fuglefloget | Gamle dager
                                 Fuglekikking | Fotvandring | Fiske | Kiting | Historie - krigen
                                                                  Bil | Fly | Hurtigruten | Bil på båt/tog
                                                                         Månedens bilde | Nasjonalpark Varanger
Aktiviteter
www.ekkeroy.no
Stue vest Stue vest

Historie - krigsanlegg

Under siste verdenskrig bygde tyskerne forsvarsanlegg på Ekkerøy for å sikre inngangen til Varangerfjorden. Russiske bombefly angrep stillingene flere ganger under krigen.

Man kan vandre på et mykt teppe av lyng oppe på øya og studere bunkersanlegg og kanonstillinger etter tyskerne.

Er man interessert i krighistorie er det enda større festningsanlegg lenger øst for Ekkerøy, ved Kiberg (48 km) og ved Hamningberg (92 km).

www.ekkeroy.no Copyright © Ekkerøy AS 2002-2020.
All rights reserved. | Webmaster