Oversikt | Huset Skjeldrum | Rorbua Edvin | Åsta
Havhesten | Matretter | Åpningstider
          70°Nord 30°Øst | Ekkerøya | Fuglefloget | Gamle dager
                                 Fuglekikking | Fotvandring | Fiske | Kiting | Historie - krigen
                                                                  Bil | Fly | Hurtigruten | Bil på båt/tog
                                                                         Månedens bilde | Nasjonalpark Varanger
Aktiviteter
www.ekkeroy.no
Stue vest Stue vest

Veien til Hamningberg

Er du i området bør du absolutt ta turen videre østover til Vardø med Vardøhus festning og til Hamningberg, et gammelt fraflyttet fiskevær. Her står den gamle bebyggelsen fortsatt igjen. Bygda fikk strøm og vei, men det trakk ut med å få en god nok molo til vinterstormene. Det var fisken man kunne leve av og til slutt ble det for vanskelig å skaffe seg et utkomme her og bygda ble fraflyttet. Men husene sto igjen og nå vender folk tilbake i noen korte sommermåneder og stedet er eksotisk for turister.

Naturen på den siste strekningen før du kommer til Hamningberg er helt spesiell, det er et vilt forrevent landskap av spisse oppadstikkende skifersteiner - nærmest et månelandskap.
www.ekkeroy.no Copyright © Ekkerøy AS 2002-2020.
All rights reserved. | Webmaster