Oversikt | Huset Skjeldrum | Rorbua Edvin | Åsta
Havhesten | Matretter | Åpningstider
          70°Nord 30°Øst | Ekkerøya | Fuglefloget | Gamle dager
                                 Fuglekikking | Fotvandring | Fiske | Kiting | Historie - krigen
                                                                  Bil | Fly | Hurtigruten | Bil på båt/tog
                                                                         Månedens bilde | Nasjonalpark Varanger
Aktiviteter
www.ekkeroy.no
Stue vest Stue vest

Fuglekikking

Varangerfjorden er godt kjent blant fugleinteressert for stor variasjon i arter. Fuglefloget med sine vel 20.000 krykkjepar ligger kloss til bygda. Her ser vi praktærfugl til venstre og fjæreplytt til høyre. Praktærfuglen holder seg mest her i vintermånedene til ut i mars/april, da reiser de fleste søstover sammen med stellerendene. Fjæreplytten er en av de mest trofaste og er å finne i fjæra hele året.

Ellers så er det store mengder ærfugl og man kan blant annet observere stellerand, laksand, siland, teist, alke, lomvi, lunde og flere typer skarv og selvsagt havhesten. Det er mange vadefugler som det er lett å observere i fjæra rundt Ekkerøy eller i omlandet, som spove- og snipefugler, rødstilk, tjeld, brushane, bekkasin-fugler, vipe, sandløper. Det er også havørn i området og er man tolmodig nok kan man komme over perleugle og sneugle. Fra våren av er det lange lyse dager og så kommer midnattsola, det gjør at fugleobservasjonene kan bli en helt spesiell opplevevelse.

www.ekkeroy.no Copyright © Ekkerøy AS 2002-2020.
All rights reserved. | Webmaster