Oversikt | Huset Skjeldrum | Rorbua Edvin | Åsta
Havhesten | Matretter | Åpningstider
          70°Nord 30°Øst | Ekkerøya | Fuglefloget | Gamle dager
                                 Fuglekikking | Fotvandring | Fiske | Kiting | Historie - krigen
                                                                  Bil | Fly | Hurtigruten | Bil på båt/tog
                                                                         Månedens bilde | Nasjonalpark Varanger
Aktiviteter
www.ekkeroy.no
Innlandsfiske med stang Innlandsfiske

Fiske

Innlandsfiske
Ekkerøy er et fint utgangspunkt for innlandsfiske i vann og elver i området. Det er Finnmarkseiendommen som i forvalter i hovedsak alt av innlandsfiske i Finnmark, se nærmere her: fefo.no

Elvefiske etter laks
Det er flere gode lakseelver i nærheten: østover mot Vardø har vi Skallelva (19 km fra Ekkerøy) og Komagelva (30 km).

Vestover har vi Vestre Jakobselv (32 km) hvor samlet årlig fangst de siste årene har vært ca. 10.000 kg og de største laksene har vært på over 20 kg. Litt lenger unna har vi en fin liten elv, Vesterelv i Varangerbotn, mot Kirkenes(71 km). Heller ikke kongen blant lakseelver, Tanaelva er langt unna (77 km).

Det er kurant å kjøpe fiskekort til den enkelte elv, men det er ikke mulig å kjøpe kort på forhånd.

Havfiske
Varangerfjorden er kjent som en fiskerik fjord, men fordi det gjennomgående er ganske langgrunt på nordsiden av Varangerfjorden, er det relativt få høvelige fiskeplasser; vi kan veilede våre gjester.

www.ekkeroy.no Copyright © Ekkerøy AS 2002-2020.
All rights reserved. | Webmaster