Oversikt | Huset Skjeldrum | Rorbua Edvin | Åsta
Havhesten | Matretter | Åpningstider
          70°Nord 30°Øst | Ekkerøya | Fuglefloget | Gamle dager
                                 Fuglekikking | Fotvandring | Fiske | Kiting | Historie - krigen
                                                                  Bil | Fly | Hurtigruten | Bil på båt/tog
                                                                         Månedens bilde | Nasjonalpark Varanger
Restaurant
www.ekkeroy.no
Stue vest

Når restauranten er åpen om sommeren, benytter vi normalt følgende åpningstider:


Åpningstidene på Havhesten

  Tirsdag - Torsdag Fredag/Lørdag Søndag
Vi åpner kl
14.00
13.00
13.00
Vi lukker kl
21.00
23.00
20.00

Havhesten har bevilling til servering av øl, vin og brennevin til åpningstidens slutt.

Telefon 90 50 60 80 - E-mail: Havhesten

www.ekkeroy.no Telefon: (+47) 7894 0010 | Adresse: Skogholtet 9, N-9800 VADSØ
Copyright © Ekkerøy AS 2002-2017. All rights reserved. | Webmaster